Sopimusehdot

Sopimusehdot

Sopimusehdot:


Asiakas hyväksyy edellämainitut ehdot kun valokuvaus on vahvistettu valokuvaajan kanssa. Hää asiakkaiden kanssa allekirjoitetaan lisäksi paperinen sopimus sunnittelupalaverissa.


Maksu

 Asiakas saa laskun sähköpostiin muutaman päivän sisällä kuvauksesta. Kun lasku on maksettu, valokuvaaja toimittaa kuvat. Kuvien toimitusaika on n.2-3 viikkoa tilanteesta riippuen.


Kuvien toimitus 

Valokuvat lähetetään sähköisessä muodossa linkillä sähköpostiin, pilvipalveluun (kuvat.fi). Kuvat on ladattavissa rajattomasti mobiililaitteisiin sekä tietokoneille. Jos asiakas haluaa kuvansa myös muistitikulle, toimittaa hän muistitikun valokuvaajalle tallennusta varten. Asiakas myös huolehtii tikun noutamisesta ( nouto Lemu,Masku)


Tulosteet ja kuvapalvelut eivät sisälly hintaan eikä niitä ole mahdollista tilata valokuvaajalta. Suosituksia teettämiseen voi tiedustella.


Kuvien käyttö


Julkaisu- ja tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla, mikä tarkoittaa sitä, ettei asiakkaalla ole lupaa myydä kuvia kolmannelle osapuolelle tai osallistua kilpailuihin. Asiakas saa tulostaa, kopioida ja teettää kuvia toimitetuista, käsitellyistä kuvista rajattomasti omaan käyttöön. Kuvia saa jakaa sosiaalisessa mediassa. 
Kuvaajalla on oikeus käyttää kuvia sosiaalisessa mediassa,portfoliossa, omaan markkinointiin sekä valokuva näyttelyihin ja -kilpailuihin. 

Valokuvaaja sitoutuu kunnioittamaan asiakkaan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa kuvien esillepanossa. 


Asiakkaalla ei ole käyttöoikeuksia koevedoksiin eikä niitä saa tallentaa. Mukaanlukien näyttökuvat.


RAW-kuvia ei luovuteta asiakkaalle vaan ne toimitetaan JPG-muodossa.


Toimitettuja kuvia ei ole oikeutta muokata itse millään tavalla mukaan lukien erilaiset filtterit (myös mustavalko). Myös kuvien rajaaminen on kielletty.


Asiakas saa toimitettuihin kuviin laajan ei-kaupallisen julkaisu- ja tulostusoikeuden. Ostettuja kuvia saa siis julkaista vapaasti somessa sekä omilla nettisivuilla. Mainitsethan tällöin aina kuvaajan nimen 

@valokuvausvilmasalminen


Kuvia ei saa itse luovuttaa tai myydä kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi häiden pitopalvelu,floristi, kampaaja etc.


Kuvien tyyli, kattavuus sekä mahdollinen tuhoutuminen


Valokuvaaja ei ole korvaus velvollinen, mikäli jotakin tiettyä tapahtumaa ei ole ikuistettu.


Valokuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin täysin oman harkintansa mukaisesti eikä takaa kuvien olevan täysin samanlaisia aikaisempiin kuviin verrattuna.


Toimitettavien kuvien valinta on täysin valokuvaajan harkinnassa. Asiakkaan ei ole mahdollista nähdä kaikkia otettuja kuvia, mikäli ne eivät vastaa valokuvaajan näkemystä taiteellisesti tai teknisesti riittävän onnistuneista kuvista.


Jos kuvat tuhoutuvat kokonaan tai osittain kuvaajasta riippumattomasta syystä (esim. laite rikko), kuvaaja on velvollinen vahingonkorvauksiin korkeintaan maksetun rahamäärän verran. Kuvaaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuus kopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 3kk kuvauksen jälkeen, eikä kuvaajalla ole sen jälkeen velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia.


Kuvaajan ruokailu ja kuvaajan tauot


Hääkuvauksissa sekä muissa dokumentaarisissa (väh.5h ) juhlien kuvauksissa asiakkaan tulee järjestää kuvaajalle mahdollisuus ruokailuun sekä osoittaa paikka, missä kuvaaja voi pitää tauon päivän aikana. Ruokailu ja tauot ovat laskutettavaa aikaa eikä näitä miinusteta kokonaisajasta pois.

Kuvausten peruminen:


Asiakkaalla on oikeus purkaa kuvaussopimus kirjallisesti ennen kuvausta. Kuvaajalla ei ole sopimuksen purkamisen jälkeen mitään velvollisuuksia asiakasta kohtaan, eikä mitään jo maksettuja rahoja palauteta. Kuvaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos asiakas hyväksyy sopimuksen purkamisen kirjallisesti TAI yksipuolisesti vain, jos kuvaajalle tulee ylitsepääsemätön este. Ylitsepääsemätön este tarkoittaa sellaista tilannetta, jota ei voi ennakoida ja jonka takia kuvaaja ei fyysisesti pysty kuvaamaan esimerkiksi sairastumisen, vakavan loukkaantumisen tai kuoleman takia. Mikäli kuvaaja ei pysty järjestämään toista kuvaajaa ylitsepääsemättömän esteen sattuessa, on hän velvollinen palauttamaan kaikki maksetut rahat. Kuvaaja ei ole velvollinen maksamaan siinä tapauksessa ylimääräistä vahingonkorvausta. 

Kuvaajalla on oikeus keskeyttää kuvaus ennen sovitun ajan loppumista, jos joku kuvaus seurueesta käyttäytyy uhkaavasti tai väkivaltaisesti joko kuvaajaa tai kuvaajan kalustoa kohtaan. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Viime kädessä erimielisyydet
ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.